İş Güvenliği ve Çevre

Güngör Grup insana ve çevreye saygılı bir çalışma politikası izleyerek, ilgili tüm ulusal ve uluslararası anlaşma ile mevzuatların sorumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir.

İş Güvenliği Politikalarımız:

- Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, kanuni ve yasal şartlara uymak.

- İş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemek amacıyla, ilgili tehlikeleri hassasiyetle izlemek ve bunları en aza indirmek için gerekli çabayı göstermek.

- Çalışanlarımızı kalite çevre yönetimi ve iş güvenliği yönetim sistemleri konusunda bilinçlendirmek, katılımcılık ve ekip çalışmasını teşvik etmek için eğitimler vermek.

Çevre Politikalarımız:

- Çevre ile ilgili tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi.

- Tüm şantiyelerimizde çevreye zarar vermeme açısından sorumlu bir faaliyet yürütmeyi.

- Mevcut kaynakların korunması, geri kazanılması ve atıkların en aza indirilmesi.

- Gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak güvenli bir dünya bırakmak.

- Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan her türlü çevre olumsuz etkilerini en aza indirmek için her türlü tedbiri almak.

- Atıkların meydana getirdiği kirliliği en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak.

Güngör Group

49 yılda yüklendiğimiz projelerde yüksek iş kalitesi ve iş güvenliği bilincimizle çevremize güven oluşturduk.

Bize Ulaşın

Barbaros Bulvarı 157/3-4 Beşiktaş, İstanbul

0212 288 06 68

0212 288 70 80

info@gungor-group.com

İletişimde Kalın

LinkedIn
Twitter
Instagram